Публічна Оферта

Даний договір купівлі-продажу (далі - договір) є публічним договором, укладеним на відстані та одночасно публічною офертою – пропозицією продавця укласти публічний договір купівлі-продажу товару за допомогою засобів дистанційного зв'язку, тобто через інтернет-магазин продавця, який розміщено за адресою: http://norba.clothing з будь-якою зацікавленою особою відповідно до умов, передбачених у цьому договорі.

1. Терміни і поняття. Загальні положення

1.1 Терміни і поняття, що містяться у договорі вживаються у наступному значенні:

Сайт - веб-сайт інтернет-магазину продавця, що розміщений в мережі інтернет за адресою: http://norba.clothing включаючи всі його веб - сторінки.

Продавець – Фізична особа підприємець Ньорба Ольга Михайлівна, ІПН 3335409043. Місцезнаходження: провулок Рильський, 10, офіс 103 м.Київ, Україна, 01025.

Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років, юридична особа, фізична особа-підприємець, що має намір оформити та/або оформляє замовлення на сайті з метою покупки товару.

Товар - опублікований на сайті перелік товарів, що на умовах даного договору пропонується до продажу на відстані, за допомогою засобів дистанційного зв’язку через інтернет-магазин продавця.

Публічний договір – договір відповідно до якого продавець взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, кожному, хто до нього звертається на умовах передбачених цим договором.

Публічна оферта – спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція продавця щодо укладення електронного договору купівлі-продажу товару на відстані за допомогою інтернет-магазину продавця на визначених продавцем умовах.

Акцепт – надання покупцем повної і безумовної згоди продавцю на пропозицію укласти публічний договір на умовах, передбачених публічним договором, шляхом вчинення покупцем дії, передбаченої цим договором, що спрямована на прийняття умов публічної оферти.

Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою сайту або шляхом надсилання на e-mail (електронну пошту) продавця запит покупця на здійснення купівлі обраних ним товарів.

Істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від покупця причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

А) він взагалі не може бути усунутий;

Б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

В) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

Недолік - будь-яка невідповідність товару вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам цього договору або вимогам, що пред'являються до нього, а також інформації про товар, наданій виробником (продавцем).

1.2 даний договір є публічним договором відповідно до статті 633 цивільного кодексу україни, умови якого встановлюються однаковими для всіх покупців.

1.3 даний договір розміщений на сайті та є публічною офертою відповідно до статті 633 цивільного кодексу україни.

1.4 даний договір є договором приєднання відповідно до статті 634 цивільного кодексу україн, тобто таким договором, який може бути укладений лише шляхом приєднання покупця до запропонованого договору в цілому. Покупець не може запропонувати свої умови договору.

1.5 продавець залишає за собою право обмежити кількість товару, що пропонується до продажу через сайт. Усі описи продуктів можуть бути змінені продавцем в будь-який час без попередження та на власний розсуд. Продавець залишає за собою право припинити виробництво будь-якого товару в будь-який час.

1.6. Зображення товару, розміщене на сайті можуть відрізнятися від фактичного вигляду товару. Продавець не може гарантувати точність відображення кольорів та фактур на дисплеї кожного технічного засобу. Продавець не гарантує, що якість придбаного товару, відповідає вашим очікуванням. Опис і характеристики товару, вказані на сайті не містять вичерпну інформацію про товар і можуть містити описки. Покупець може отримати повну інформацію про товар, що його цікавить, зв’язавшись з продавцем. Інформація про засоби зв’язку з продавцем розміщена на сайті.

1.7. Ціна товару та вартість доставки зазначені на сайті у відповідних розділах, а також додатково відображаються при оформленні замовлення та в електронному повідомленні з підтвердженням замовлення.

1.8. Укладаючи договір, покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами. Крім цього, укладанням цього договору, покупець підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) з правами, що встановлені законом україни «про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до закону україни «про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

1.9. Цей договір вважається укладеним з моменту оформлення замовлення покупцем відповідно до розділу 4 цього договору.

2. Предмет договору

2.1 на умовах та в порядку, визначених цим договором продавець зобов'язується передати у власність покупцеві товар на основі замовлення, оформленого покупцем на сайті, а покупець зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах цього договору.

2.2 право власності на товар переходить до покупця в момент прийняття товару покупцем на умовах, встановлених даним договором.

2.3 продавець гарантує, що товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

2.4. Продавець має право в односторонньому порядку призупинити виконання обов’язків за цим договором у випадку порушення покупцем умов цього договору.

3. Порядок прийняття пропозиції укласти договір

3.1 прийняття покупцем пропозиції укласти цей договір здійснюється шляхом оформлення замовлення на товар в інтернет–магазині на умовах зазначених в цьому договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1 покупець самостійно обирає товар на сайті та додає обрані товари у віртуальний «кошик» натисканням кнопки «додати у кошик».

4.2 після натискання кнопки «перейти до оплати» покупець заповнює форму замовлення, вказуючи своє ім’я, прізвище, e-mail (електронну пошту), телефон, спосіб доставки, адресу доставки, спосіб оплати та інші дані, які необхідні для виконання продавцем своїх обов’язків за договором.

4.3 натискаючи кнопку «зробити замовлення» покупець погоджується з усіма умовами цього договору, а також підтверджує, що ним отримано вичерпну інформацію про товар, його основні характеристики, ціну, вартість та умови доставки.

4.4 покупець має право оформити замовлення шляхом направлення електронного листа на e-mail (електронну пошту), який розміщений на сайті.

4.5 замовлення вважається оформленим після вчинення дій, передбачених пунктами 4.1. Та 4.2. Цього договору та натисканням кнопки «зробити замовлення» або шляхом вчинення дії передбаченої пунктом 4.4 цього договору.

5. Обробка та підтвердження замовлення

5.1. Строк підтвердження замовлення продавцем становить до 2 (двох) робочих днів з моменту його оформлення. У разі якщо продавцеві необхідний додатковий час на підтвердження замовлення такий строк узгоджується з покупцем додатково. У разі, якщо замовлення зроблено у вихідний або святковий день, строк підтвердження починається з першого після вихідного/святкового робочого дня.

5.2. Продавець підтверджує замовлення шляхом надсилання на e-mail (електронну пошту), вказаний покупцем при оформленні замовлення, електронного листа (електронне повідомлення) із зазначенням основних характеристик товару, порядкового номеру замовлення на товар, присвоєний продавцем, ціни товару, його кількості, вартості доставки, інформації про строк доставки замовленого покупцем товару (якщо покупець замовив товар з доставкою).

5.3. У разі неможливості виконання підтвердженого замовлення через відсутність замовленого товару продавець негайно повідомляє про це покупця, але не пізніше 10 (десяти) днів з моменту оформлення замовлення.

6. Реєстрація на сайті

6.1. Реєстрація на сайті може здійснюватися в розділі «мій акаунт».

6.2. Реєстрація на сайті не є обов'язковою для оформлення замовлення.

6.3. При реєстрації на сайті покупець зобов'язується надати достовірну і точну інформацію про себе і свої контактні дані, для виконання продавцем своїх зобов'язань перед покупцем і доставки йому товару.

6.4. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані покупцем при реєстрації.

6.5. Покупець несе повну відповідальність за збереження і безпеку логіна і пароля, вказаних ним при реєстрації на сайті.

6.6. За всі дії, що здійснюються від його імені, тобто з використанням його логіна та пароля, відповідальність несе виключно покупець.

7. Ціна товару та порядок оплати замовлення

7.1. Ціна товару зазначається на сайті щодо кожної одиниці товару окремо та включає податки. Продавець не є платником пдв.

7.2. Всі ціни на товар вказані в національній валюті україни – гривні. Ціни на товар додатково (інформативно) можуть бути вказані в доларах сша або іншій іноземній валюті, однак усі розрахунки за товар здійснюються в гривні. У разі оплати з рахунку покупця, відкритого в іноземній валюті, в залежності від коливань курсу валют встановленого національним банком україни сума коштів фактично списана з такого рахунку може відрізнятись від ціни товару, що вказана на сайті. Усі витрати пов’язані з комісією та іншими зборами, які будуть стягнуті банком за конвертацію іноземної валюти несе покупець.

7.3. Оплата товару здійснюється на умовах 100 (сто) % передплати в безготівковий спосіб з використанням банківських карт відповідно до правил відповідної платіжної системи одразу після вибору товару покупцем.

7.4. Вибір платіжної системи визначається покупцем самостійно і вказується при оформленні замовлення товару. При оплаті покупцем замовлення можливе стягнення додаткової комісії емітентом платіжної картки покупця, зокрема але не виключно емітентами карток visa, mastercard, visa electron, mastercard electronic, maestro.

8. Строк, вартість і умови доставки замовлення

8.1. Доставка товару виконується на території України або за її межі за допомогою третіх осіб (служби доставки, логістичної компанії тощо на вибір продавця).

8.2. У випадку, якщо обраний покупцем товар наявний на складі продавця, строк обробки та підготовки до відправлення замовлення продавцем становить до 4 (чотирьох) робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення зроблено у вихідний або святковий день, строк підготовки починається з першого після вихідного робочого дня.

8.3. Незалежно від обраного способу доставки товару, зобов’язання продавця щодо доставки товару вважається виконаними в повному обсязі з моменту передачі товару відповідній транспортній компанії чи службі доставки.

8.4. Доставка здійснюється згідно зі строками та на умовах відповідної служби доставки, логістичної компанії тощо.

8.5. Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з правилами перевезення вантажів службами доставки.

8.6. Товар передається покупцю при пред’явленні документу, що посвідчує особу, яка отримує товар.

8.7. Доставка товару покупцеві в межах україни є безкоштовною.

8.8. Витрати на повернення товару продавцеві, у тому числі при його обміні, оплачуються продавцем відповідно до тарифів обраної покупцем служби доставки.

8.9. Вартість доставки за межі україни визначається при оформленні замовлення в автоматичному режимі після зазначення способу доставки та місця доставки, а також додатково зазначається в електронному повідомленні з підтвердженням замовлення.

8.10. При доставці товарів за межі україни, покупець сплачує митні збори, у розмірі та в порядку, передбаченми законодавством країни, до якої здійснюється доставка, безпосередньо кур’єру поштової служби у момент отримання замовлення або в інший зручний для покупця спосіб. Детальніше про умови доставки за межі україни https://norba.clothing/shipping-returns-exhange. 

9. Порядок прийняття товару

9.1. Прийняття товару здійснюється покупцем в момент доставки.

9.3. Під час прийняття товару покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

9.4. У разі відсутності зауважень до якості та комплектності товару покупець зобов’язаний прийняти товар. Факт отримання товару та відсутність претензій до якості та комплектності товару, який доставляється компанією-перевізником, покупець підтверджує власним розписом у товарно-транспортній накладній, декларації компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні товару.

При виявленні невідповідності товарів умовам продажу (даним, зазначеним у розрахунковому документі), некомплектних або товарів неналежної якості споживач може відмовитися від приймання таких товарів. Ця відмова оформляється актом, в якому зазначаються причини відмови.

9.5. Продавець надає покупцю документ, що засвідчує факт купівлі, у паперовій або електронній формі.

9.6. Інструкція по догляду за товаром міститься на етикетці (бірці) або на сторінці товару на сайті.

10. Повернення та обмін товару. Розірвання договору

10.1. Покупець має право повернути або обміняти отриманий товар належної якості на аналогічний протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання товару, не рахуючи дня покупки за дотримання всіх наступних умов в сукупності:

10.1.1. Товар не використовувався, не праний, не пошкоджений, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, оригінальні бірки та етикетки на одязі, а також документ, документ, що засвідчує факт купівлі товару. На товарі не повинно бути слідів дезодоранту та інших плям.

10.1.2. Товар відсутній у переліку товарів, які визначені в додатку № 3 до постанови кабінету міністрів україни від 19 березня 1994 р. N 172 «про реалізацію окремих положень закону україни «про захист прав споживачів» як такий, що не підлягає обміну та/або поверненню (наприклад натільна білизна, панчішно-шкарпеткові вироби та інші).

10.1.3. Товар придбано безпосередньо на сайті. Ми не приймаємо повернення та не здійснюємо обмін товарів придбаних у партнерських магазинах.

10.2. Покупець не має право повернути або обміняти натільну білизну та панчішно-шкарпеткові вироби належної якості за будь-яких обставин.

10.3. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, покупець має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та отримати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж.

10.4. Покупець або продавець мають право розірвати цей договір в будь-який момент до передачі товару службі доставки відповідно до розділу 8 цього договору. У разі розірвання договору після передачі товару службі доставки вартість послуг служби доставки компенсується покупцем продавцеві шляхом відрахування вартості таких послуг з вартості попередньо оплаченого товару. Залишок суми повертається покупцеві на його рахунок з якого було здійснено оплату товару.

10.5. Покупець має право розірвати цей договір протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання товару, не рахуючи дня покупки за одночасного дотримання всіх умов передбачених пунктами 10.1.1. Та 10.1.2. Цього договору.

10.6. Недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- та/або відеозйомки. Протягом 2 (двох) днів покупець зобов’язаний повідомити продавця про виявлені недоліки та намір обміну або повернення товару.

10.7. Якщо товар був надісланий покупцю службою доставки, то у разі розірвання договору такий товар також має бути повернуто службою доставки.

10.8. У разі розірвання договору та повернення товару, який вже був оплачений покупцем безготівковим способом, сплачені ним кошти повертаються продавцем протягом 7 (семи) днів з моменту повернення товару на рахунок покупця з якого було здійснено оплату товару.

10.9. Продавець не несе відповідальності за замовлення повернуте продавцем автоматично без попереднього повідомлення про намір повернення чи обміну та номеру замовлення.

11. Гарантійні зобов'язання

11.1 продавець гарантує відповідність товару державним стандартам та/або технічним умовам україни, що встановлюють вимоги до такого виду товару.

11.2 гарантійні строк календарних 60 днів – на весь асортимент товарів при виявленні протягом даного строку істотного недоліку. Гарантійний строк носіння (експлуатації) починає перебіг з дня передачі товару покупцеві. Товар є не сезонним.

У разі закінчення гарантійного строку звернення щодо недоліків не розглядаються.

11.3 продавець несе відповідальність за недоліки товару, якщо покупець доведе, що вони виникли до передання йому товару або з причин, що існували до цього моменту.

11.4 продавець не відповідає за недоліки товару, якщо вони виникли після його передачі покупцеві внаслідок порушення покупцем правил користування (інструкції по догляду за товаром) або зберігання товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

12. Порядок прийняття претензії щодо товару

12.1. У разі виникнення претензій щодо придбаного товару покупець має право звернутися до покупця шляхом надсилання електронного листа на e-mail (електронну пошту), який розміщений на сайті.

12.2. Термін розгляду претензій становить до 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання претензії.

12.3. Недоліки та істотні недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- та/або відеозйомки. До претензії щодо істотних недоліків товару, які виникли з вини виробника (продавця) товару, або фальсифікації товару покупець зобов’язаний надати висновок експертизи.

12.4. Після отримання товару покупцем, претензії щодо зовнішнього вигляду товару, його комплектності не приймаються.

13. Термін дії публічної оферти

13.1. Термін дії цієї публічної оферти встановлюється з 18.10.2023 р. По 31.12.2025 р.

13.2. Відкликання цієї публічної оферти може бути здійснено продавцем в будь-який час, що не є підставою для розірвання вже укладених договорів.

13.3. Продавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей договір з одночасним розміщенням його на сайті. Зміни внесені до цього договору не застосовуються до договорів укладених до розміщення таких змін на сайті.

14. Відповідальність сторін

14.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором і чинним законодавством україни.

14.2. У випадку настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього договору, настання яких сторони не могли передбачити й запобігти розумними заходами.

14.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна завчасно повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

14.4. Для регулювання договірних правовідносин за договором сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана верховною радою україни, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

15. Форс-мажорні обставини

15.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої сторони, настали після укладення цього договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього договору.

15.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

15.3. Час, який потрібен сторонам для виконання своїх зобов’язань за цим договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.

15.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим договором триває більше трьох місяців, кожна із сторін має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього договору внаслідок форс-мажорних обставин сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього договору внаслідок форс-мажорних обставин сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

16. Інші умови договору

16.1. Інформація, що надається покупцем є конфіденційною. Інформація про покупця використовується виключно в цілях виконання його замовлення (відправлення повідомлення продавцю про замовлення товару, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

16.2. Акцептування договору покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність сайту. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії договору.

Для цілей, передбачених цим пунктом, покупцю мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на e-mail покупця.

16.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності).

16.4. У випадку небажання отримувати розсилку, покупець має право звернутися до продавця, написавши повідомлення про відмову від отримання рекламних матеріалів на поштову або електронну адресу.

16.5. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

Дата останніх змін: 18 жовтня 2023